Temu bual SabahV FM pada 3hb Disember 2018, KPF diwakili oleh Burhanyzan dan Khadijah berkongsi secara langsung mengenai latar belakang dan tujuan Kinabalu Photo Festival.

TEMU BUAL SABAHV FM KINABALU PHOTO FESTIVAL
TEMU BUAL SABAHV FM KINABALU PHOTO FESTIVAL
TEMU BUAL SABAHV FM KINABALU PHOTO FESTIVAL
TEMU BUAL SABAHV FM KINABALU PHOTO FESTIVAL
Categories: Berita

Abdul Rozak

KPF volunteer. Full profile available on www.rozak.net