KPF18 COUNTDOWN
KPF

All day
KPF EXHIBITION

08.00 am – 10.00 am
REGISTRATION

10.00 am- 08.00 pm
Mobile Photography Workshop
Photo Story Workshop
Digital Editing Workshop

02.00 pm – 06.00 pm
Basic Photography

08.00 pm
Discussion

All day
KPF EXHIBITION

08.00 am – 10.00 am
REGISTRATION

10.00 am- 08.00 pm
Mobile Photography Workshop
Photo Story Workshop
Digital Editing Workshop

02.00 pm – 06.00 pm
Basic Photography

08.00 pm
Discussion

All day
KPF EXHIBITION

08.00 am – 10.00 am
REGISTRATION

10.00 am- 08.00 pm
Mobile Photography Workshop
Photo Story Workshop
Digital Editing Workshop
Photojournalism Workshop

03.00 pm – 08.00 pm
Photoscreening, talk and forum

08.00 pm
Discussion

All day
KPF EXHIBITION

08.00 am – 10.00 am
REGISTRATION

10.00 am- 08.00 pm
Mobile Photography Workshop
Photo Story Workshop
Digital Editing Workshop

03.00 pm – 08.00 pm
Photoscreening, talk and forum

08.00 pm
Discussion

All day
KPF EXHIBITION

08.00 am – 10.00 am
REGISTRATION

10.00 am- 02.00 pm
Artwork submission

08.00 pm
Closing ceremony

All day
KPF EXHIBITION

KPF REGISTRATION

KPF participants and crews required to fill in attendance form in Wisma Bandaraya at 13th floor from 08.00 am-10.00 am.

EXHIBITION LOCATIONS
Kota Kinabalu Photo Festival
Location: Fruto Juice Bar
Kota Kinabalu Photo Festival
Location: Gaya Street Barber Shop
Kota Kinabalu Photo Festival
Location: Wisma Bandaraya
Kota Kinabalu Photo Festival
Location: Wisma Bandaraya 13th floor
Pembukaan Kinabalu Photo Festival KPF2018 berlangsung dengan baik, para peserta bengkel photography hadir dari pelbagai daerah di Sabah dan Semenanjung Malaysia. Peserta yang berjumlah 50 orang dibahagi dalam beberapa kumpulan mengikut bengkel yang diminati. Tuan Idremzizan Idris presiden kelab JPC penganjur KPF mengulas mengenai tema KPF2018 "Sabah Untuk Dunia" bahwasanya kita di Sabah memiliki daya tarik …
PHOTOSCREENING
Kota Kinabalu Photo Festival
Kota Kinabalu Photo Festival
Kota Kinabalu Photo Festival
Kota Kinabalu Photo Festival